Thi công phòng cách âm

Ngày: 10/11/2016

 Thi công phòng cách âm

Hình ảnh thi công phòng cách âm 

cách âm

 

cách âm 2

 

cách âm 1

cách âm 3

cách âm 4

cách âm 5