Thi công cửa phòng sạch kho lạnh

Ngày: 09/11/2016

 Thi công cửa

Hình ảnh công trình thi công cửa

 

cửa

 

cửa 1

 

cửa 2

 

cửa 3

 

cửa 4