Công trình phòng sạch dược phẩm An Thiên

Ngày: 09/11/2016

 Công trình dược phẩm An Thiên

Hình ảnh thi công công tình dược phẩm An Thiên của công ty An Tâm

 

công trình an thiên 4

 

công trình an thiên 2

 

cong trình an thiên

 

cong tỉnh an thien 3

 

công trình an thiên 1