Cách âm tiêu âm phòng karaoke

Ngày: 03/08/2015

Thi công cách âm karaoke

Nguyên tắc cách âm dựa vào cách mà âm thanh truyền đi: Âm thanh truyền đi tốt nhất trong môi trường chất rắn, rồi đến chất lỏng, chất khí. Và trong môi trường chân không thì hoàn toàn không truyền đi được.

 

Dựa vào nguyên tắc cơ bản đó và một số kỹ thuật cách âm khác Cách âm chống nóng An Tâm xin đưa ra cho bạn những lời khuyên tốt nhất về vấn đề cách âm phòng karaoke để các bạn tham khảo. (Có thể áp dụng cho phòng thu âm, phòng studio, rạp chiếu phim & sàn nhẩy...)

 

 Mút hột gà cách âm

Mút hột gà cách âm 

 

thi công cách âm phòng karaoke

 

Cách âm chống nóng An Tâm thi công cách âm phòng karaoke

 

Thi công cách âm

Thi công cách âm

 

Xem chi tiết tư vấn thi công cách âm phòng karaoke